SİLİVRİ DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Personel Durumu

Kurum Müdürü
Müdür Vekili
1 Öğretmen
1 Psikolog
2 Sosyolog
23 İnfaz ve Koruma Memuru
2 Memur
2 Hizmetli
1 Sekreter
Toplam 33 Personel Bulunmaktadır.